Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 18, 2019

Fiskarna. Spiritualitet. Fiskarnas säsong. Merkurius i Fiskarna.

Inspelat i februari.

Musik: TaeJaun - Amo


Feb 11, 2019

Tvillingen. Tips till er som vill ha en Tvilling. Tips till dig som är Tvilling.

Inspelat i februari.


Feb 4, 2019

Väduren. Venus i Väduren.

Inspelat i januari.