Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2018

Kräftan och Kräftans säsong. Karma. Förståelse. Tankar. Panikångestattacker.

Inspelat i december.

Musik: TaeJaun - Amo


Dec 3, 2018

Jungfrun, Jungfruns säsong och Venus i Jungfrun.

Inspelat i november.

Musik: TaeJaun - Amo