Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2018

Kräftan och Kräftans säsong. Karma. Förståelse. Tankar. Panikångestattacker.

Inspelat i december.

Musik: TaeJaun - Amo


Dec 3, 2018

Jungfrun, Jungfruns säsong och Venus i Jungfrun.

Inspelat i november.

Musik: TaeJaun - Amo


Nov 26, 2018

Skytten och Skyttens säsong.

Inspelat i november.

Musik: TaeJaun - Amo


Nov 5, 2018

Skorpioner. Exempel. Sårade Skorpioner. Energierna under denna säsong. Styrka. Svaghet. Människor kaosar. Förnekelse. Astrologi. Jämförelser. Element. William sågar min yngre beundrare. Sanningssägare. Skydda er själva.

Inspelat i oktober.

Musik: TaeJaun - Amo